Terms

Site-urile www.indaco.ro, www.lege5.ro, www.indacoecon.ro, www.legestart.ro şi www.legenet.net sunt proprietatea INDACO SYSTEMS.

Accesul la serviciul LegeStart se face pe baza parolelor valabile din publicaţiile partenere Indaco. Parola oferă utilizatorului dreptul de a vizualiza textul actelor normative prin intermediul interfeţei de utilizare furnizate de serviciu.

Accesul la serviciul Indaco Lege online se face în urma contractării unui abonament, pe baza numelui de utilizator şi a parolei.

Accesul la serviciul de Consultanţă în Afaceri este oferit în exclusivitate clienţilor Indaco plătitori ai abonamentului de actualizare pentru produsele şi serviciile din seria Indaco Lege.

Orice altă metodă de acces la aceste servicii este considerată ilegală.

Sunt interzise:

folosirea în scop comercial a conţinutului site-urilor.
transferul, introducerea, modificarea sau ştergerea datelor conţinute ori restricţionarea accesului la aceste date.

Nerespectarea termenilor şi condiţiilor de utilizare atrage răspunderea în conformitate cu prevederile legii nr. 8/1996 şi ale legii nr. 161/2003.

Conţinutul site-ului are caracter pur informativ fără a se substitui publicaţiilor oficiale, neputând fi folosit ca baza legală pentru nicio acţiune/demers în faţa terţilor.

S.C. INDACO SYSTEMS S.R.L. nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele neconcordanţe sau erori care pot apărea la un moment dat, între conţinutul site-ului şi informaţiile reale.

În luarea unei decizii, care s-ar baza pe informaţiile cuprinse în acest site, recomandăm consultarea şi a altor surse de informare, răspunderea luării deciziei aparţinându-vă în totalitate. S.C. INDACO SYSTEMS S.R.L. nu îşi asumă responsabilitatea pentru pagube apărute ca urmare a utilizării serviciilor site-ului, indiferent de natura acestora.

Informaţiile oferite prin intermediul serviciului de Consultanţă în Afaceri au caracter de recomandare, reprezentând interpretările specialiştilor noştri, bazate pe legislaţia în vigoare şi pe informaţiile puse la dispoziţie de dumneavoastră. Aceste recomandări nu pot fi folosite ca bază legală pentru nicio acţiune în faţa autorităţilor.

Serviciul de Consultanţă în Afaceri se adresează persoanelor fizice şi juridice, fără a se substitui consultanţei acordate de un avocat în temeiul contractului de asistenţă juridică încheiat potrivit legii. Folosind acest serviciu, sunteţi de acord ca, indiferent de circumstanţe, atât administratorii secţiunii cât şi consultanţii colaboratori nu vor putea fi făcuţi răspunzatori pentru informaţiile furnizate/conţinute/omise sau/şi pentru consecinţele împrejurării de a fi urmat sau nu sfaturile oferite în cadrul serviciului.

Textele actelor actualizate sunt reproduceri neoficiale ale unor acte ce au suferit numeroase modificări de-a lungul timpului dar care nu au fost republicate în Monitorul Oficial. La astfel de texte nu se va face referire în nici un document oficial, ele având numai un caracter informativ. În caz contrar, Indaco Systems îşi declină răspunderea pentru orice consecinţe juridice ar putea genera. Utilizarea serviciilor oferite în cadrul site-ului implică acceptarea necondiţionată din partea dumneavoastră a termenilor şi condiţiilor de utilizare a acestora.

S.C. INDACO SYSTEMS S.R.L. îşi rezervă dreptul de a schimba conţinutul şi condiţiile de folosire a site-urilor. Noile condiţii devin aplicabile din momentul în care au fost făcute publice prin înscrierea lor pe acest site şi nu au caracter retroactiv.